A) HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS PERUSOSA. HAKU AUKI NYT

A) HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS PERUSOSA. HAKU AUKI NYT

SKU: 134 Category:

Description

Yleistä koulutuskokonaisuudesta

Hajukoiraohjaajakoulutus antaa kattavan tietotaidon niin käytännön työskentelyyn vaadittavasta osaamisesta kuin teoriasta koulutusmenetelmien taustalta. Hajutyöskentely vaatii osaamista niin ohjaamisen kuin hajujen säilyttämisen, käsittelyn ja mahdollisen luvanvaraisuudenkin osalta. Taitava ohjaaja osaa motivoida koiraansa ja ohjata sitä energiatehokkaasti tinkimättä tarkkuudesta, luotettavuudesta tai eettisyydestä. Hän osaa käsitellä tarvittavia välineitä ja laitteistoja sekä laatia selkeitä raportteja työnsä tuloksista tilaajalle. Hän ymmärtää lainsäädännön tuomat puitteet ja velvoitteet sekä huomioi ympäristön tuomat vaatimukset työskentelylle. Mm. näitä asioita opettelemme koulutuskokonaisuudessamme. 

Koulutuksen rakenne

Hajukoiraohjaajakoulutus on jaettu kahteen koulutusosioon; perusosaan ja erikoistumisosaan. Perusosassa opetetaan koira tekniikkahajulle huolehtien sen vahvan motivaation rakentamisesta sekä monipuolisen hajutyöskentelyn tarkkuudesta ja taktiikasta. Erikoistumisosassa keskitytään ohjaajan valitseman hajun kouluttamiseen koiralle sekä siihen liittyvän mahdollisen lajiosaamisen, maastotyöskentelyn, raportoinnin, luvanvaraisuuden ja lainsäädännön oppimiseen. Huom. Jos olet aiemmin suorittanut esim. Trust the Nosen hajukoiraohjaaja-koulutuksen tai vastaavan, voit tiedustella mahdollisuutta osallistua suoraan erikoistumisvaiheeseen. 

Perusosa

Hajukoiraohjaajan perusosaamiseen kuuluu mm. koulutustekniikoiden hallitseminen, motivaation rakentaminen, hajujen käyttäytymisen ja käsittelyn teoria, etsinnän pohjataidot ja koulutuskirjanpito. Perusosassa koiralle opetetaan vahva ilmaisukäytös tekniikkahajulle, etsintätekniikoita, ohjattavuutta ja itsenäistä työskentelyä. Ohjaaja oppii hyödyntämään erilaisia hajutyöskentelyn sovelluksia ja saa valmiudet ylläpitää koiransa osaamista ja ratkaista yleisimpiä ongelmatilanteita itsenäisesti.

Perusosan suoritettuaan koirakko pystyy työskentelemään monipuolisissa etsintäympäristöissä tarkasti ja luotettavasti sekä hyödyntämään tekniikkahajua monipuoliseen harjoitteluun. Ohjaajalla on riittävä osaaminen koiran työkyvyn ylläpitämiseen ja arviointiin, sekä perusymmärrys hajunäytteiden käsittelystä, säilytyksestä ja käytöstä etsintäharjoituksissa.