B) HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS ERIKOISTUMISOSA

B) HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS ERIKOISTUMISOSA

SKU: 139 Category:

Description

Yleistä koulutuskokonaisuudesta

Hajukoiraohjaajakoulutus antaa kattavan tietotaidon niin käytännön työskentelyyn vaadittavasta osaamisesta kuin teoriasta koulutusmenetelmien taustalta. Hajutyöskentely vaatii osaamista niin ohjaamisen kuin hajujen säilyttämisen, käsittelyn ja mahdollisen luvanvaraisuudenkin osalta. Taitava ohjaaja osaa motivoida koiraansa ja ohjata sitä energiatehokkaasti tinkimättä tarkkuudesta, luotettavuudesta tai eettisyydestä. Hän osaa käsitellä tarvittavia välineitä ja laitteistoja sekä laatia selkeitä raportteja työnsä tuloksista tilaajalle. Hän ymmärtää lainsäädännön tuomat puitteet ja velvoitteet sekä huomioi ympäristön tuomat vaatimukset työskentelylle. Mm. näitä asioita opettelemme koulutuskokonaisuudessamme. 

Koulutuksen rakenne

Hajukoiraohjaajakoulutus on jaettu kahteen koulutusosioon; perusosaan ja erikoistumisosaan. Perusosassa opetetaan koira tekniikkahajulle huolehtien sen vahvan motivaation rakentamisesta sekä monipuolisen hajutyöskentelyn tarkkuudesta ja taktiikasta. Erikoistumisosassa keskitytään ohjaajan valitseman hajun kouluttamiseen koiralle sekä siihen liittyvän mahdollisen lajiosaamisen, maastotyöskentelyn, raportoinnin, luvanvaraisuuden ja lainsäädännön oppimiseen. Huom. Jos olet aiemmin suorittanut esim. Trust the Nosen hajukoiraohjaaja-koulutuksen tai vastaavan, voit tiedustella mahdollisuutta osallistua suoraan erikoistumisvaiheeseen. 

Erikoistumisosa

Hajukoiraohjaajana voit erikoistua esim. lutikkakoira-, homekoira-, tuholais-, vieraslaji- tai luontokartoituskoiraohjaajaksi. Luontokartoituskoiraohjaajana eli inventointikoiraohjaajana voit valita hajuksi eläinlajin tai myös jonkin kasvin (tai kasvitaudin), sammalen tai jäkälän hajun. Erikoistumisvaiheessa perehdytään valitsemaasi hajuun ja sen kouluttamiseen koiralle hajun erityisopiirteet huomioiden. Autamme sinua tarvittaessa hajun hankinnassa ja lupahakemuksissa, saat tästä lisätietoa kurssille ilmoittautuessasi. Käymme yksityiskohtaisesti läpi hajun vaatimat osaamisalueet ja perehdymme siihen liittyviin taitoihin etsinnöissä ja kartoituksissa. Ohjaajan tulee ymmärtää myös lainsäädäntö, omata riittävä lajituntemus ja taito havainnoida merkittävät seikat ympäristössään kohdetta etsiessään. Hänen tulee osata käyttää työssä tarvittavaa välineistöä ja laitteistoa sekä Ohjaajan tulee hallita myös turvallisuuteen, ympäristössä liikkumiseen ja leviämisriskiin liittyvät tiedot ja taidot. Erikoistumisosa antaa valmiudet näiden taitojen oppimiseen ja työskentelyyn oman koiran kanssa.