HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS ERIKOISTUMISOSA

HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS ERIKOISTUMISOSA

SKU: 139 Category:

Description

HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS: ERIKOISTUMISOSA

Haku erikoistumisosaan aukeaa 10.1.2022!

Yleistä koulutuskokonaisuudesta

Hajukoiraohjaajakoulutus antaa kattavan tietotaidon niin käytännön työskentelyyn vaadittavasta osaamisesta kuin teoriasta koulutusmenetelmien taustalta. Hajutyöskentely vaatii osaamista niin ohjaamisen kuin hajujen säilyttämisen, käsittelyn ja mahdollisen luvanvaraisuudenkin osalta. Taitava ohjaaja osaa motivoida koiraansa ja ohjata sitä energiatehokkaasti tinkimättä tarkkuudesta, luotettavuudesta tai eettisyydestä. Hän osaa käsitellä tarvittavia välineitä ja laitteistoja sekä laatia selkeitä raportteja työnsä tuloksista tilaajalle. Hän ymmärtää lainsäädännön tuomat puitteet ja velvoitteet sekä huomioi ympäristön tuomat vaatimukset työskentelylle. Mm. näitä asioita opettelemme koulutuskokonaisuudessamme. Kurssikieli on ensisijaisesti Englanti. Mikäli epäilet oman englanninkielentaidon riittävyyttä kurssille, kysy lisätietoja sähköpostitse.

Koulutuksen rakenne

Hajukoiraohjaajakoulutus on jaettu kahteen koulutusosioon; perusosaan ja erikoistumisosaan. Perusosassa opetetaan koira tekniikkahajulle huolehtien sen vahvan motivaation rakentamisesta sekä monipuolisen hajutyöskentelyn tarkkuudesta ja taktiikasta. Erikoistumisosassa keskitytään ohjaajan valitseman hajun kouluttamiseen koiralle sekä siihen liittyvän mahdollisen lajiosaamisen, maastotyöskentelyn, raportoinnin, luvanvaraisuuden ja lainsäädännön oppimiseen. Huom. Jos olet aiemmin suorittanut esim. Trust the Nosen hajukoiraohjaaja-koulutuksen tai vastaavan, voit tiedustella mahdollisuutta osallistua suoraan erikoistumisvaiheeseen. 

Erikoistumisosa

Hajukoiraohjaajana voit erikoistua esim. lutikkakoira-, homekoira-, tuholais-, vieraslaji- tai luontokartoituskoiraohjaajaksi. Luontokartoituskoiraohjaajana eli inventointikoiraohjaajana voit valita hajuksi eläinlajin tai myös jonkin kasvin (tai kasvitaudin), sammalen tai jäkälän hajun. Erikoistumisvaiheessa perehdytään valitsemaasi hajuun ja sen kouluttamiseen koiralle hajun erityisopiirteet huomioiden. Autamme sinua tarvittaessa hajun hankinnassa ja lupahakemuksissa, saat tästä lisätietoa kurssille ilmoittautuessasi. Käymme yksityiskohtaisesti läpi hajun vaatimat osaamisalueet ja perehdymme siihen liittyviin taitoihin etsinnöissä ja kartoituksissa. Ohjaajan tulee ymmärtää myös lainsäädäntö, omata riittävä lajituntemus ja taito havainnoida merkittävät seikat ympäristössään kohdetta etsiessään. Hänen tulee osata käyttää työssä tarvittavaa välineistöä ja laitteistoa sekä Ohjaajan tulee hallita myös turvallisuuteen, ympäristössä liikkumiseen ja leviämisriskiin liittyvät tiedot ja taidot. Erikoistumisosa antaa valmiudet näiden taitojen oppimiseen ja työskentelyyn oman koiran kanssa.

Loppukoe

Koulutus päättyy loppukokeeseen. Loppukoe tulee suorittaa virheettä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

 

E22 ERIKOISTUMISOSA

Erikoistumisosa alkaa 25.4.22!

Haku erikoistumisosaan aukeaa 10.1.2022.

Koulutus sisältää 

 • 7 lähiopetusjaksoa, yhteensä 126 tuntia
 • Viikottaisen harjoitusten kommentoinnin etäoppimisympäristössä
 • 3 online koulutusiltaa
 • Huippuasiantuntijoiden ammattitaidon ja tuen läpi koulutuksen
 • Etenemisen seurannan ja taitojen tarkastuksen kurssin edetessä

Huomioithan, että lähiopetusjaksot toteutetaan koronatilanteen mahdollisesti tuomien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Tarvittaessa lähiviikonloput toteutetaan etänä.

 • 25-27.4.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 23-25.5.2022
  • Lähitopetusjakso
 • 13-15.6.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 29.6.2022
  • Online koulutus
 • 15-17.8.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 7.9.2022
  • Online koulutus
 • 26-28.9.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 12.10.2022
  • Online koulutus
 • 31.10-2.11.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 28-30.11.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 10-11.12.2022
  • LOPPUKOE

Lähiopetuspäivät ma-ke, klo 9:30-15:30

Paikka: Salo/Perniö

Online koulutukset klo 18-21

HAE KOULUTUKSEEN

Erikoistumisosaan voivat hakea mukaan koirakot, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti IK9I:n Hajukoiraohjaaja-kurssin perusosan vuosina 2020-2022 tai jotka omaavat vastaavat taidot.  Muussa tapauksessa koirakon tulee suorittaa soveltuvuuskoe.

Jos et ole varma tuleeko sinun suorittaa soveltuvuuskoe, ole yhteydessä kouluttajiimme sähköpostitse info@ik9i.com

 

HAKULOMAKE / APPLICATION FORM

 

Soveltuvuuskoe 23.3.2022

Soveltuvuuskoe koostuu line-up ja etsintätehtävistä. Tehtävät suoritetaan koiralle tutulla kohdehajulla. Jos koiralle ei vielä ole opetettu mitään kohdehajua, voi tehtävät suorittaa ruokaa tai lelua etsien. Tehtävissä arvioidaan koirakon yhteistyötä, valmiutta erikoisetsintäkoiran koulutukseen sekä sopivuutta hajutyökoiran tehtäviin.

Osallistumisvaatimukset

Kurssilla eteneminen edellyttää vähintään 5 tuntia käytännön harjoittelua koiran kanssa viikottain, kotitehtävien suorittamista ajallaan sekä osallistumista lähijaksoille ja online-koulutuksiin. Etävalmennusta varten tarvitset kameran tai puhelimen, jolla voit videoida harjoituksiasi, ja josta voit siirtää videot etävalmennusalustalle. 

Kurssille osallistuvan koiran tulee olla helposti motivoitavissa ja kyettävä työskentelemään samassa tilassa toisten koirien kanssa. Koiran tulee olla fyysisesti työkuntoinen, eikä se saa olla aggressiivinen tai arvaamaton ihmisiä kohtaan. 

Eduksi katsotaan ymmärrys oppimisteoriasta, palkitsemiseen perustuvista koulutusmenetelmistä sekä aiemmasta hajutyöskentelykokemuksesta.

Hinta: 4300€