Salo
+358 (0)466 000 444
info@ik9i.com

Hajukoiraohjaaja-koulutus: perusosa ja erikoistumisosa

HAJUKOIRAOHJAAJA-KOULUTUS: PERUSOSA JA ERIKOISTUMISOSA 

Hajukoiraohjaaja-koulutus alkaa 27.8.21!

Hakemukset sivulla olevan ohjeen mukaisesti.

Yleistä koulutuskokonaisuudesta

Hajukoiraohjaajakoulutus antaa kattavan tietotaidon niin käytännön työskentelyyn vaadittavasta osaamisesta kuin teoriasta koulutusmenetelmien taustalta. Hajutyöskentely vaatii osaamista niin ohjaamisen kuin hajujen säilyttämisen, käsittelyn ja mahdollisen luvanvaraisuudenkin osalta. Taitava ohjaaja osaa motivoida koiraansa ja ohjata sitä energiatehokkaasti tinkimättä tarkkuudesta, luotettavuudesta tai eettisyydestä. Hän osaa käsitellä tarvittavia välineitä ja laitteistoja sekä laatia selkeitä raportteja työnsä tuloksista tilaajalle. Hän ymmärtää lainsäädännön tuomat puitteet ja velvoitteet sekä huomioi ympäristön tuomat vaatimukset työskentelylle. Mm. näitä asioita opettelemme koulutuskokonaisuudessamme. Kurssikieli on ensisijaisesti Englanti. Mikäli epäilet oman englanninkielentaidon riittävyyttä kurssille, kysy lisätietoja sähköpostitse.

Koulutuksen rakenne

Hajukoiraohjaajakoulutus on jaettu kahteen koulutusosioon; perusosaan ja erikoistumisosaan. Perusosassa opetetaan koira tekniikkahajulle huolehtien sen vahvan motivaation rakentamisesta sekä monipuolisen hajutyöskentelyn tarkkuudesta ja taktiikasta. Erikoistumisosassa keskitytään ohjaajan valitseman hajun kouluttamiseen koiralle sekä siihen liittyvän mahdollisen lajiosaamisen, maastotyöskentelyn, raportoinnin, luvanvaraisuuden ja lainsäädännön oppimiseen. Huom. Jos olet aiemmin suorittanut esim. Trust the Nosen hajukoiraohjaaja-koulutuksen tai vastaavan, voit tiedustella mahdollisuutta osallistua suoraan erikoistumisvaiheeseen. 

Perusosa

Hajukoiraohjaajan perusosaamiseen kuuluu mm. koulutustekniikoiden hallitseminen, motivaation rakentaminen, hajujen käyttäytymisen ja käsittelyn teoria, etsinnän pohjataidot ja koulutuskirjanpito. Perusosassa koiralle opetetaan vahva ilmaisukäytös tekniikkahajulle, etsintätekniikoita, ohjattavuutta ja itsenäistä työskentelyä. Ohjaaja oppii hyödyntämään erilaisia hajutyöskentelyn sovelluksia ja saa valmiudet ylläpitää koiransa osaamista ja ratkaista yleisimpiä ongelmatilanteita itsenäisesti.

Perusosan suoritettuaan koirakko pystyy työskentelemään monipuolisissa etsintäympäristöissä tarkasti ja luotettavasti sekä hyödyntämään tekniikkahajua monipuoliseen harjoitteluun. Ohjaajalla on riittävä osaaminen koiran työkyvyn ylläpitämiseen ja arviointiin, sekä perusymmärrys hajunäytteiden käsittelystä, säilytyksestä ja käytöstä etsintäharjoituksissa.

Erikoistumisosa

Hajukoiraohjaajana voit erikoistua esim. lutikkakoira-, homekoira-, tuholais-, vieraslaji- tai luontokartoituskoiraohjaajaksi. Luontokartoituskoiraohjaajana eli inventointikoiraohjaajana voit valita hajuksi eläinlajin tai myös jonkin kasvin (tai kasvitaudin), sammalen tai jäkälän hajun. Erikoistumisvaiheessa perehdytään valitsemaasi hajuun ja sen kouluttamiseen koiralle hajun erityisopiirteet huomioiden. Autamme sinua tarvittaessa hajun hankinnassa ja lupahakemuksissa, saat tästä lisätietoa kurssille ilmoittautuessasi. Käymme yksityiskohtaisesti läpi hajun vaatimat osaamisalueet ja perehdymme siihen liittyviin taitoihin etsinnöissä ja kartoituksissa. Ohjaajan tulee ymmärtää myös lainsäädäntö, omata riittävä lajituntemus ja taito havainnoida merkittävät seikat ympäristössään kohdetta etsiessään. Hänen tulee osata käyttää työssä tarvittavaa välineistöä ja laitteistoa sekä Ohjaajan tulee hallita myös turvallisuuteen, ympäristössä liikkumiseen ja leviämisriskiin liittyvät tiedot ja taidot. Erikoistumisosa antaa valmiudet näiden taitojen oppimiseen ja työskentelyyn oman koiran kanssa.

Loppukoe

Koulutus päättyy loppukokeeseen. Loppukoe tulee suorittaa virheettä annettujen ohjeiden mukaisesti. 

PERUSOSA

Hajukoiraohjaaja-koulutuksen perusosa koostuu 7 kuukautta kestävästä intensiivisestä opiskelusta ja käytännön harjoittelusta. 

Koulutus sisältää 

 • 7 lähiviikonloppua, yhteensä 126 tuntia
 • Viikottaisen harjoitusten kommentoinnin etäoppimisympäristössä
 • 3 online koulutusiltaa
 • Huippuasiantuntijoiden ammattitaidon ja tuen läpi koulutuksen
 • Etenemisen seurannan ja taitojen tarkastuksen kurssin edetessä

Osallistumisvaatimukset

Kurssilla eteneminen edellyttää vähintään 5 tuntia käytännön harjoittelua koiran kanssa viikottain, kotitehtävien suorittamista ajallaan sekä osallistumista lähijaksoille ja online-koulutuksiin. Etävalmennusta varten tarvitset kameran tai puhelimen, jolla voit videoida harjoituksiasi, ja josta voit siirtää videot etävalmennusalustalle. 

Kurssille osallistuvan koiran tulee olla helposti motivoitavissa ja kyettävä työskentelemään samassa tilassa toisten koirien kanssa. Koiran tulee olla fyysisesti työkuntoinen, eikä se saa olla aggressiivinen tai arvaamaton ihmisiä kohtaan. 

Eduksi katsotaan ymmärrys oppimisteoriasta, palkitsemiseen perustuvista koulutusmenetelmistä sekä aiemmasta hajutyöskentelykokemuksesta.

Hinta: 3950€

Hae koulutukseen

Voit hakea mukaan Hajukoirakoulutuksen perusosaan täyttämällä hakulomakkeen ja liittämällä mukaan kaksi koulutusvideota, joissa työskentelet kurssille osallistuvan koirasi kanssa.

Hakulomake

Video 1: 

Tee koiralle tuttuja harjoituksia, joissa käytät useaa erilaista palkitsemismenetelmää. Tee harjoitukset paikassa, joka ei ole koiralle entuudestaan tuttu ja jossa luontaisesti esiintyy häiriöitä, kuten ihmisiä, eläimiä, liikkuvia ajoneuvoja, epävakaita alustoja tms. Video saa olla kokonaisuudessaan enintään 2 minuuttia pitkä.

Video 2:

Tee koiralle etsintäharjoitus, jonka kuvaat katkeamattomana. Videolla tulee näkyä etsinnän aloitus, etsintä ja koiran palkkaus kokonaisuudessaan. Videoituna tulee olla sekä koiran että ohjaajan toiminta. Voit käyttää koiralle tuttua kohdehajua (kong/nosework hajut/muu) tai vaihtoehtoisesti antaa koiran etsiä lelua tai ruokaa. Video saa olla pituudeltaan enintään 5 minuuttia pitkä.

Lataa videot YouTubeen, Google Driveen tai vastaavaan, josta voit jakaa videon linkkinä. Tarkista, että videon jakoasetukset sallivat videon katselun linkin kautta.

Hakemukset tulee lähettää viimeistään 25.7.2021. Kaikille hakeneille ilmoitetaan valinnoista henkilökohtaisesti  31.7.2021 mennessä.

Huomioithan, että lähiviikonloput toteutetaan koronatilanteen mahdollisesti tuomien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Tarvittaessa lähiviikonloput toteutetaan etänä.

 • 27.-29.8.2021  
  • Lähiviikonloppu 
 • 8.9.2021
  • Online koulutus nro 1
 • 1.-3.10.2021
  • Lähiviikonloppu 
 • 5.-7.11.2021
  • Lähiviikonloppu 
 • 10.-12.12.2021
  • Lähiviikonloppu 
 • 12.1.2022  
  • Online koulutus nro 2
 • 21.-23.1.2022
  • Lähiviikonloppu 
 • 11.-13.2.2022
  • Lähiviikonloppu 
 • 23.2.2022
  • Online koulutus nro 3
 • 11.-13.3.2022
  • Lähiviikonloppu 
 • 26.-27.3.2022
  • LOPPUKOE

Paikka: Salo/Perniö

ERIKOISTUMISOSA

Erikoistumisosa alkaa 25.4.22!

Haku erikoistumisosaan aukeaa 10.1.2022.

HAE KOULUTUKSEEN

Erikoistumisosaan voivat hakea mukaan koirakot, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti IK9I:n Hajukoiraohjaaja-kurssin perusosan loppukokeen tai vastaavan vuosina 2020-2022. Muussa tapauksessa koirakon tulee suorittaa soveltuvuuskoe.

Hinta: 4300€

Erikoistumisosan soveltuvuuskoe pidetään 26.3.2022

Hajukoiraohjaaja-koulutuksen erikoistumisosa koostuu 9 kuukauden intensiivisestä opiskelusta päättyen loppukokeeseen. Koulutus sisältää 7 lähiopetusjaksoa sekä viikottaisen kommentoinnin etäoppimisympäristössä.

Huomioithan, että lähiopetusjaksot toteutetaan koronatilanteen mahdollisesti tuomien kokoontumisrajoitusten mukaisesti. Tarvittaessa lähiviikonloput toteutetaan etänä.

 • 25-27.4.2022
  • Lähiopetusjakso 
 • 23-25.5.2022
  • Lähitopetusjakso 
 • 13-15.6.2022
  • Lähiopetusjakso 
 • 29.6.2022
  • Online koulutus
 • 15-17.8.2022
  • Lähiopetusjakso 
 • 7.9.2022
  • Online koulutus
 • 26-28.9.2022
  • Lähiopetusjakso
 • 12.10.2022
  • Online koulutus
 • 31.10-2.11.2022
  • Lähiopetusjakso 
 • 28-30.11.2022
  • Lähiopetusjakso 
 • 10-11.12.2022
  • LOPPUKOE

Paikka: Salo/Perniö