Kouluttaja, IK9I Perustaja

Tanja Karpela

Eläintenkouluttaja (AT), Erikoisetsintäkoirien kouluttaja ja -koulutusvalmentaja

Pioneeri ja edelläkävijä

Tanja on eläintenkouluttajan ammattitutkinnon suorittanut eläintenkouluttaja ja hänen erityisosaamisalaansa ovat työtehtäviin tarkoitettujen erikoisetsintäkoirien koulutus sekä ongelmakoirien koulutus.

Tanja vastaa International K9 Institutessa työssä käytettävien hajutyökoirien kouluttamisesta, toimii kouluttajana kursseilla ja koulutuskokonaisuuksissa sekä suunnittelee koulutussisältöjä asiakkaiden tarpeisiin.

Hän on pioneeri alallaan, sillä hän on ensimmäisenä Suomessa kouluttanut laajamittaisesti ammattikäyttöön koiria luontokartoituksen avuksi jo vuodesta 2014, luoden samalla uuden ammatin ensimmäisenä luontokartoituskoiraohjaajana.

Luontokartoituskoirat

Vuonna 2014 Tanja koulutti luontokartoitus- eli inventointikoirat etsimään liito-oravia Varsinais-Suomen ELY-keskuksen testausta varten. Kokemukset olivat erittäin rohkaisevia ja liito-oravien kartoitus luontokartoituskoirien avulla on kuulunut Tanjan työnkuvaan siitä asti.

Vuonna 2017 testattiin koiria Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa pikkuapollon kartoituksessa ja erityisesti sen toukkamuodon etsinnöissä. Kokeilu oli niin ikään onnistunut ja ensimmäinen esimerkki siitä, että luontokartoituskoiran käyttöä voidaan soveltaa perhosten etsintään ja edesauttaa siten suojelutoimien onnistunutta kohdentamista.

Vuosien varrella Tanja on kouluttanut ja testannut luontokartoituskoiria useamman eri lajin etsinnöissä mm. lepakkojen päiväpiilojen, tuhohyönteisten ja idänsiilikkään kartoituksissa.

Tanja on toiminut myös luontokartoituskoirien kouluttajana ja luontokartoituskoirilla suoritettavien kartoituksien toteuttajana Metsähallituksen Luontopalveluiden EU-Life-liito-orava-hankkeessa vuodesta 2018, hanke jatkuu vuoteen 2025. Lisäksi vuodesta 2020 Tanja aloitti luontokartoituskoiran kouluttamisen lahokaviosammalen (Buxbaumia viridis) etsintään yhteistyössä Suomen Ympäristökeskuksen sammalasiantuntijan kanssa.

Rautaista kokemusta ja toimintavarmoja työkoiria

Tanja kouluttaa räjähdekoiria kiviainestyömaiden työturvallisuuden parantamiseksi sekä lutikkakoiria tuholaistorjunnan avuksi ammattikäyttöön. Hänellä on rautainen kokemus operatiivisesta työstä työkoirien kanssa. Tanjalla on monivuotinen kokemus luontokartoituskoirien laatustandardien kehittämisestä ja kouluttamisesta, sekä niiden kanssa työskentelystä erilaisissa ympäristöissä ja maasto-olosuhteissa.

Hän on tehnyt kartoituksia luontokartoituskoirilla mm. yksityisille tilaajille, yhdistyksille, metsänomistajille, kaupungeille, Ely-keskuksille, ympäristötoimille ja Metsähallitukselle. Tiivis yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa ja aktiivinen tutkimustiedon seuranta kuuluvat vahvasti Tanjan työskentelyn periaatteisiin.

Kannustava valmentaja

Tanja korostaa ammattiin tähtääviä työkoirakoita kouluttaessaan vahvaa perustaitojen osaamista, lujaa motivaatiota, sinnikästä ja periksiantamatonta etsintää ja tinkimätöntä luotettavuutta. Hän laatii työkoirakoille selkeitä ja realistiset tavoitteet sisältäviä koulutussuunnitelmia ratkoen monimutkaisia hajuun liittyviä koulutushaasteita ja kannustaen koirakoita aina yltämään parhaimpaansa. 

Työkoirien ja -koirakkojen kouluttamisen lisäksi Tanja on kouluttanut monipuolisesti hajutyöskentelyyn myös harrastelijoita eri lajeihin. Lisäksi Tanjan vahvaa erityisosaamista ovat ongelmakoirien koulutukset sekä koirien peruskoulutukset.