LUX +358 466 000551 info@ik9i.com

Kouluttaja, IK9I Perustaja

Tanja Karpela

Eläintenkouluttaja (EAT), Erikoisetsintäkoirien kouluttaja ja -koulutusvalmentaja

Pioneeri


Tanja on eläinkouluttajan erikoisammattitutkinnon suorittanut Eläintenkouluttaja (EAT). Tanjan vahvaa ammatillista osaamista ovat erikoisetsintäkoirien- sekä koirakoiden kouluttaminen ammattikäyttöön (esim. räjähde-etsintäkoirat, lutikkakoirat ja luontokartoituskoirat), sekä käyttäytymisterapia ja koiran tottelevaisuuden peruskoulutus.

Tanja työskentelee Suomessa ja Keski-Euroopassa. Hän toimii pääkouluttajana Luxenburgissa koirien hyvinvointikeskuksessa Martha&Friends, ja hän vastaa International K9 Institute:lla ja Martha&Friendsi:llä käytettävien työkoirien koulutuksesta. Hän toimii ohjaajana kursseilla ja koulutustapahtumissa, sekä suunnittelee koulutussisältöjä asiakkaiden tarpeisiin niin siviileille kuin viranomaisille. Hän on kannustava valmentaja, pidetty ja kokenut luennoitsija.

Tanja on alansa pioneeri, sillä hän on ensimmäisenä Suomessa kouluttanut luontokartoituskoiria laajamittaiseen ammattikäyttöön luonnonsuojelun avuksi vuodesta 2014 lähtien, luoden samalla uuden ammatin ensimmäisenä Luontokartoituskoira-ohjaajana.

Luontokartoituskoirat

Tanjalla on monen vuoden kokemus luontokartoituskoirien laatustandardien kehittämisestä, luontokartoituskoirien kouluttamisesta sekä työskentelystä niiden kanssa erilaisissa ympäristöissä ja maasto-olosuhteissa. Tanja on työskennellyt luontokartoituskoirien kouluttajana ja ohjaajana EU-Life Liito-orava -projektissa vuodesta 2018 ja EU-LIFE Revivesissä (makeanveden jokihelmisimpukka) vuodesta 2022. Tanja on myös antanut ensimmäisen esimerkin siitä, että luontokartoituskoiraa voidaan soveltaa perhosten etsintään ja siten edistää suojelutoimien onnistunutta kohdentamista.

Tanja on tehnyt kartoituksia luontokartoituskoirien kanssa mm. yksityistilaajille, yhdistyksille, metsänomistajille, kaupungeille, ELY-keskuksille, ympäristökeskuksille ja Metsähallitukselle. Tiivis yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa ja aktiivinen tutkimusaineiston seuranta ovat vahvasti Tanjan työn periaatteita.

Operatiivisen työn monipuolinen kokemus ja toimintavarmoja työkoiria

Tanja kouluttaa räjähdekoiria kiviainestyömaiden työturvallisuuden parantamiseksi sekä lutikkakoiria tuholaistorjunnan avuksi ammattikäyttöön. Hänellä on monipuolinen kokemus operatiivisesta työstä työkoirien kanssa.

Tanjalla on monivuotinen kokemus luontokartoituskoirien laatustandardien kehittämisestä. Hän on tehnyt kartoituksia luontokartoituskoirilla mm. yksityisille tilaajille, yhdistyksille, metsänomistajille, kaupungeille, Ely-keskuksille, ympäristötoimille ja Metsähallitukselle. Tiivis yhteistyö eri asiantuntijoiden kanssa ja aktiivinen tutkimustiedon seuranta kuuluvat vahvasti Tanjan työskentelyn periaatteisiin.

Kannustava valmentaja

Tanja korostaa vahvoja perustaitoja, vahvaa motivaatiota, sinnikkyyttä, tinkimätöntä etsintää ja tinkimätöntä luotettavuutta ammattityökoirien koulutuksessa. Hän tekee koulutussuunnitelmia selkein ja realistisin tavoittein ja kannustaa aina koirakkoja saavuttamaan parhaansa.